‘జల ప్రాజెక్టులపై జనం ఎన్నెన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. వాళ్ల నమ్మకం వమ్ము కాకుండా పనిచేయాలి’

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ చెవిరెడ్డికి ఈ నెల 29 వరకు రిమాండ్, నెల్లూరు జైలుకు తరలింపు Share on:

ప్రధాన వార్తలు

Election Top Story

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.