‘జల ప్రాజెక్టులపై జనం ఎన్నెన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. వాళ్ల నమ్మకం వమ్ము కాకుండా పనిచేయాలి’

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ మా ఆయన కింగ్ అవుతారు Share on:

లైవ్ స్కొర్

ప్రధాన వార్తలు

Advertisement

Special Stories

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

Sakshi ePaper

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.