‘జల ప్రాజెక్టులపై జనం ఎన్నెన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. వాళ్ల నమ్మకం వమ్ము కాకుండా పనిచేయాలి’

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ 'నా వల్లే మైక్రోసాఫ్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చింది' Share on:

ప్రధాన వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

Sakshi ePaper

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved. | ABC